/nieuws/

De zorg voor gezinnen in een conflictscheiding laat te wensen over. ZonMw financierde vier pilots om de zorg voor deze gezinnen te verbeteren, waaronder een pilot in Midden-Brabant. De maandelijkse bijeenkomst voor uiterst complexe conflictscheidingszaken en het instrument om ernstig partnergeweld op te sporen werpen hun vruchten af.
Lees meer op:
https://mediator.zonmw.nl/mediator-26-november-2017/betere-zorg-bij-conflictscheidingen/