/nieuws/

Den Haag ,

'Er is er maar een die kan beoordelen of er sprake is van een vechtscheiding, en dat is de rechter. Hij speelt een cruciale rol in het doorverwijzen van die ouders naar een bemiddelaar.'

Dat zei staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie (V en J) gisteren tijdens een debat over vechtscheidingen in de Tweede Kamer.

De staatssecretaris wilde niet zo ver gaan om bemiddeling (`mediation') verplicht te stellen bij vechtscheidingen - een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Hij noemde zo'n verplichting `niet effectief' en `te duur'. Wel zei hij te willen onderzoeken hoe bemiddeling kan worden ingezet
om het aantal problematische scheidingen te verminderen. Daarbij ziet hij een belangrijke rol voor rechters, die ouders `een zetje in de rug' kunnen geven richting bemiddeling. Geen dwang, maar drang.

Financiering

De staatssecretaris van V en J en zijn collega Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zegden de Tweede Kamer toe in het najaar een brief te sturen waarin zij nader ingaan op het onderwerp, het genoemde onderzoek en de financiering van bemiddeling. In dat kader wordt overlegd met onder
meer de Raad voor de rechtspraak.

Regie

Bij verschillende gerechten is er al ruim aandacht voor de rol van de rechter bij vechtscheidingen. Die komt er op neer dat een rechter de regie neemt als er sprake is van een vechtscheiding. De Raad voor de rechtspraak gaf eerder opdracht voor onderzoek naar vechtscheidingen. Hieruit bleek
dat ex-partners met een slepende scheiding die verplicht worden tot bemiddeling, vaker tot een vergelijk komen.

Jaarlijks zijn zo'n 55.000 kinderen betrokken bij de echtscheiding van hun ouders; circa 16.000 lijden onder een vechtscheiding. 

Bron: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2014/05/15/T221.html