/nieuws/

Waarom een zorgprogramma?

Voorheen bestond het aanbod van Sterk Huis (Kompaan en de Bocht) uit de losse modules omgangsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling en Kinderen Uit de Knel.
We hebben gemerkt dat dit aanbod bij veel van onze cliënten niet passend is. In veel zaken is bijvoorbeeld bemiddeling en toewerken naar gezamenlijke communicatie en ouderschap niet wenselijk en haalbaar. Duidelijk is geworden dat in de meeste gevallen eerst een zorgvuldige analyse nodig is waarin duidelijk wordt wat de oorzaken van de complexe scheiding zijn en welke factoren een rol spelen in het tot stand komen en in stand houden van het conflict. Met deze informatie kunnen we vervolgens bepalen welke vorm van hulp passend is voor ouders en kinderen.
Dit kan nog steeds één van de losse modules omgangsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling of Kinderen Uit de Knel zijn, maar dit kan ook hulp in een andere vorm zijn, zoals individuele behandeling of begeleiding van ouders.

Klik hier voor het  zorgprogramma ...