/organisaties/contourdetwern/

ContourdeTwern

ContourdeTwern is er voor mensen die tijdelijk of structureel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij helpen mensen die kwetsbaar zijn of die een fysieke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Onze basishouding is: iedereen telt mee, iedereen doet mee.

In onze benadering gaan we uit van wat mensen wél kunnen. We motiveren ze om hun talenten en passies te onderzoeken en die in te zetten ten behoeve van zichzelf en anderen. Door een hulpvraag aan te pakken in samenhang met de sociale omgeving (vrienden, buren, familie), werken we aan duurzame oplossingen.

Vanuit R-newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern, richten we ons specifiek op jongeren. We leren de jongeren sociale vaardigheden aan en bovenal hoe ze zelf hun problemen kunnen oplossen. Ook jongeren in een gezin waarop echtscheidingsperikelen een stempel drukken.

E-mail: info@contourdetwern.nl
Telefoon: 013-583 99 99
Website: www.contourdetwern.nlĀ