/organisaties/idris/

Idris

Idris is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag. Wij bieden behandeling, ook als het nergens anders meer gaat.

Idris is er voor die cliënten die door hun verstoorde gedrag overal vastlopen: thuis, op school, op het werk en in hun vrije tijd. Wij helpen bij het oplossen van problemen, nemen waar nodig tijdelijk de regie over en bieden stap voor stap weer perspectief en vertrouwen in de toekomst.

We bieden cliënten handvatten om zelf - met hulp van Idris- te groeien. Ons doel: het versterken van de eigen kracht van cliënten met behulp van hun persoonlijk netwerk. Zodat de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Binnen de maatschappij als het kan, binnen Idris als het moet. Idris laat niemand vallen.

E-mail: info@idris.nl
Telefoon: 088-622 10 00
Website: www.idris.nl

Idris is onderdeel van de Amarant Groep.