/organisaties/juvans/

Juvans

Iedereen heeft weleens een vraag of behoefte aan ondersteuning bij het aanpakken van een probleem. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Soms gaat dat niet of is dat niet voldoende. In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om contact op te nemen met een deskundige, met wie u in vertrouwen kunt praten. Hiervoor kunt u terecht bij de maatschappelijk werkers van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Een maatschappelijk werker kan goed meedenken met wat er speelt, kent uw buurt, weet de weg in onze ingewikkelde samenleving en beschikt tegelijkertijd over professionele kennis om mensen en organisaties in beweging te brengen. Samen met u wordt gezocht naar een passende aanpak. De inzet is daarbij gericht op het versterken en benutten van uw eigen kracht en sociale netwerk. Het doel is dat u zo snel en zo veel als mogelijk uw leven (weer) in eigen hand heeft en weet hoe u verder kunt.

Telefoon: 073-644 42 44
Website: www.juvans.nl